Artikelen

Presentations and lectures
 
2012           31 mei Ede
Lezing Child Effect’ – hoe kinderen hun ouders ‘aanpakken’ en zelf mee bepalen hoe ze worden grootgebracht – Congres Ede ‘Ouders! – wat moet je ermee?
Tekst

2010 11 mei 2010 Leiden
Masterclass ‘Bufferdenken in gesprekken met ouders’
Hogeschool Leiden – Masteropleiding Jeugdzorg

2009 8 oktober 2009 Eindhoven
Parentificatie – wat doen we er mee?
Landelijke studiedag ‘Omgaan met kinderen in de ouderrol’
Tekst lezing

2009 6 november 2009
Masterclass ‘Bufferdenken in de vrouwenopvang’
Hogeschool Den Bosch

2008 28 oktober 2008 Zwolle
Billy en de buffermechnismen’
Studiedag ‘Ouderschap & Ouderbegeleiding’ – ‘Wat leren we van ouders?’

2008 27 oktober 2008 Utrecht
De meerwaarde van ouders betrekken bij het strafproces van hun kind
Expertmeeting Ministerie van Justitie over het betrekken van ouders in het strafproces van hun kind.

2008 24 september Noordwijkerhout
Hoe word je een risicokind?
4e Symposium over Het Jonge Risicokind

2007 23 november – Sittard, Hogeschool Zuyd
Het praktisch nut van ouderschapstheorie – en de valkuilen
Studiedag ‘Ouderbegeleiding – Hogeschoolwerk!

2007 26 september – Rotterdam / Prins Alexander
Het bondgenootschap van beroepskrachten en ouders
Themaochtend opvoedingsondersteuning voor beroepskrachten wen vrijwilligers die te maken hebben met kinderen, jeugd, ouderts en opvoeding.

2006 1 december 2006 – Brussel
Beseffen alle ouders wat verantwoordelijk-zijn voor een kind is?’
Academische Zitting Raad van Ouders van de Jeugdhulp vzw

2006 26 oktober 2006 – Utrecht
‘De ene risicofactor is de andere niet’ Herziene versie
Gastcollege Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werkers

2006 11 oktober 2006 – Nijkerk
De ene risicofactor is de andere niet
Bijdrage aan Cursus Ouder-Kind van ‘s-Heeren Loo Kwadrant

2006 8 juni 2006 – Huis ter Heide
Ouderparticipatie: wie betrekt wie bij wat?’
Inleiding bij Programma Breed Overleg van de Stichting Abron

2006 21 april 2006 – Utrecht
Ouderschapsplan bij Echtscheiding: ‘een ouder is nooit ex’
Commissie Deskundigheidvorming WEP van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen

2005 6 oktober 2005 – Gent (Belgium)
Kinderen zijn alleen veilig als hun ouders zich veilig weten
Voordracht tijdens de studiedag ‘Alice in Wonderland’ van de Federatie Pleegzorg Vlaanderen.

2005 15 juli 2005 – Groningen
De ene risicofactor is de andere niet’ – Voordracht tijdens een symposium over ‘Recente ontwikkelingen in het vakgebied’ ter gelegenheid van het afscheid van Ritha Klazema van de ‘BASEgroep – Zorg voor Jeugd’ te Groningen.

2005 6 juli 2005 – Uithoorn
Meer over meta
Voordracht t.g.v. het afscheid van Antoinette Veenhuis van Orthopedagogisch Zorgcentrum Amstelmonde te Uithoorn.

2005 18 mei 2005 – Utrecht
Wordt ouderbegeleiding nu ook al geprotocolliseerd?
Voordracht t.g.v. de openbare presentatie op de Hogeschool Utrecht van het ‘Werkboek Gezins-Creatieve Therapie’ van Frans Beelen en Petra Wernink.

2004 17 december 2004 – Gent (Belgium)
Een ernstig geval van verwaarlozing: de schoenen van de ouders’
Plenary presentation during the installation of the Board members of the Council of Parents/clients of Youth Services, Gouvernementsgebouw.

2004 18 november 2004 – Leids Universitair Medisch Centrum
Goede bedoelingen, slecht gedrag
In het kader van de Boerhaave Studiedag ‘Horen, zien en handelen – herkennen van signalen van kindermishandeling en leren omgaan met moedens’ voor huisartsen, kinderartsen en jeugdartsen.
2004 22 oktober 2004 – Hogeschool Arnhem & Nijmegen
En nu nog indicaties voor uithuisplaatsing die op ouderschapstheorie zijn gebaseerd!’ bij gelegenheid van de presentatie van het boek ‘Ouderbegeleiding bij Roldifferentiatie’ van Haans, Robbroeckx,
Hogeduin & Van Beem-Kloppers
2003 Ruis in Huis: problematisch of doodgewoon?’
Presentation at a seminar of the Committee on Working with Parents of the VKJP 11, 2003.

2003 11 februari in Amsterdam
Van je familie moet je het hebben &ndash nieuwe perspectieven in de jeugdzorg en jeugdstrafrecht’ Symposium Amsterdams Centrum voor Kinderstudies.
Tekst

2002 30 september – Interactie-Academie in Antwerp, Belgium
Ouderbegeleiding met of zonder positie van ouderbegeleider?
published in Systeemtheoretisch Bulletin (21,1: 71-92).
Tekst

2000 Amsterdam, Vrije Universiteit
Formation of Family Policy: National and International Perspectives’
Symposium at the Free University of Amsterdam

2000 at a National Conference on Early Intervention (VTO)

1999 at two conferences of Lawyers and Family Therapists, on Mediation

1998 at the national conference of the Dutch Association of Marital and Family Therapists (NVRG)

1998 opening address at the National Conference on Parent Counseling of the Netherlands Institute of Psychologists (NIP)

1988 Professional work with parents: A serious case of neglect’

Articles
 
2014 Oei Ouderschapsgroei! – Kanttekeningen bij een dubieuze vakterm
Ouderschapskennis 17,3: 229-235

2013 Child effect’ – Deel l:
hoe kinderen hun ouders ‘aanpakken’ en zelf mee bepalen hoe ze worden grootgebracht.
Ouderschapskennis 16,3: 250-262

2011 En soms loopt het dus mis…
over het belang van vooraf denken.
Ouderschapskennis 14,2: 118-129

2010 Kritische blikken vanuit het netwerk omzetten in begrip:
over het organiseren van steun voor ouders.
Ouderschapskennis 13,3: 217-222

2010 Hoeveel vaders en moeders mishandelen
Ouderschapskennis 13,2: 142-152

2010 Beseffen alle ouders wat verantwoordelijk-zijn voor een kind is? – Nee en ja
Tijdschrift voor Orthopedagogiek 49-5: 224-231

2010 Het is oppassen geblazen met woorden. ‘Parentificatie’ als praktijkvoorbeeld
Ouderschap & Ouderbegeleiding 13,1: 71-76

2009 Is een symmetrische relatie van ouders en ziekenhuis haalbaar?
Ouderschap & Ouderbegeleiding 12,3: 319-322
Tekst van dit artikel

2009 Ouderbegeleiding als loden last – recensie
Ouderschap & Ouderbegeleiding 12,2: 175-187
Tekst van dit artikel

2009 Resilience’ gaat niet over rozen – recensie
Ouderschap & Ouderbegeleiding 12,2: 123-138
Tekst van dit artikel

2008 Het nut van ouderschapstheorie – en de valkuilen
Ouderschap & Ouderbegeleiding 11,1: 49-57
Tekst van dit artikel

2008 Naar jeugdzorg zonder angst; gesprekken met een collega die vooraan stond bij een gezinsdrama.
Maatwerk, oktober 2008: 4-8.

2008 Een halve eeuw leren van ouders
Ouderschap & Ouderbegeleiding 11,1

2007 Protocol, programma, draaiboek, vragenlijst,
Richtlijn, stappenplan of checklijstje – als ze maar streng zijn!
Ouderschap & Ouderbegeleiding 10,3: 201-212

2007 Spoken’ – Hoed u voor namaak
Over oneigenlijke verwijzingen naar ‘Selma Fraibergs werk
Ouderschap & Ouderbegeleiding 10,2: 164-169
Tekst

2006 Het toneelstuk dat ‘goede ouder’ heet
Ouderschap & Ouderbegeleiding 9,3: 258-265
Tekst

2006 Birth parents and adoptive parents: who are the ‘real’ parents?
In K. Hushion, S.B. Sherman & S. Siskind (eds), Understanding Adoption; clinical work with adults, children and parents. Lamham
etc.: Jason Aronson
Tekst

2006 Veilige wiegen en onveilige aannames
Ouderschap & Ouderbegeleiding 9,2: 122-125
Tekst

2006 Prudent laveren tussen medische macht en ouderlijk gezag – over het verschil tussen positie kiezen en partij kiezen
Ouderschap & Ouderbegeleiding 9,1: 6-11

2005 Over het belang van plakogen – protocollen in de Gezins-Creatieve Therapie
Tijdschrift voor Vaktherapie 2,1: 21-25

2005 Opboksen tegen achteloos schoolsysteem en slinkse verleidingen van tv; solidariteit met de inspanning van ouders verplicht.’
Maatwerk 11.6: 5-9

2005 Goede bedoelingen – fout gedrag’
Ouderschap & Ouderbegeleiding 8.1: 76-81
Tekst

2005 De beleidsmaker die iets aan criminaliteit wil doen, moet serieus aan de slag met het promoten van interventies voor ouders’ – in gesprek met Thomas G. O’Connor – ‘The social-policy person who is interested in reducing criminality should seriously consider promoting parenting interventions’  a discussion with Thomas G. O’Connor
Ouderschap & Ouderbegeleiding 8.2: (in press)

2003 Vragenlijsten over gezin of opvoeding kunnen de oudervaardigheid schaden’; argumenten voor een waarschuwingssticker.
Ouderschap & Ouderbegeleiding
6,3: 229-240
Tekst van dit
artikel: Article O&O 2003

2003 Hoe verzoeken van ouders om sterilisatie van hun verstandelijk gehandicapte kind werden weggemoffeld in een advies van de Gezondheidsraad.’
Ouderschap & Ouderbegeleiding 7,1: 54-63

2001 Ouderschap als ze al 21 zijn: een terreinverkenning’
Ouderschap & Ouderbegeleiding
4,1: 33-43

2000 Ontwikkeling is verandering’. Interview met Michael Rutter ‘On attachment theory and research’
Ouderschap & Ouderbegeleiding 3,1: 75-86.

2000 De vroege ontwikkeling van een theorie’; over leven en werk van John Bowlby tot 1951
Ouderschap & Ouderbegeleiding 3,1: 35-42.

2000 En hoe zit het met de ouders van Anne?’
Ouderschap & Ouderbegeleiding 3,1:
55-67. ‘On the lack of concern for parental concerns in child protection’
Publisher: SWP

1999 Niet cliënten doorschuiven, maar kennis’
Perspectief november 1999: 16-17.

1999 Eerst de kinderen – dan de kast.’ Over bemiddeling bij ouderschapsreorganisatie na echtscheiding ‘On priority for the reorganization of parenting in divorce mediation’
Systeemtherapie 11,3: 155-173.

1988 Professional work with parents: A serious case of neglect’