Home

Dr Alice van der Pas (1934-2017) werkte dertig jaar als ouderbegeleider en gezinstherapeut in de AGGZ voor jeugdigen, waarvan drie jaar in de Verenigde Staten. Vanaf 1992 was zij fulltime auteur en redacteur. In 2003 promoveerde zij op een studie van de wetenschappelijke literatuur over ouderschap: A serious case of neglect – the parental experience of child rearing. Alice van der Pas, Lid van Verdienste van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Ridder in de Orde van Oranje Nassau, is 83 jaar geworden.