Alice van der Pas MSW, onderzoeker
Home
Profiel
Books
Articles
Interviews
Downloads
 

ARTICLES AND PRESENTATIONS

 

PRESENTATIONS AND LECTURES

2012

31 mei Ede
Lezing 'Child Effect' – hoe kinderen hun ouders ‘aanpakken’ en zelf mee bepalen hoe ze worden grootgebracht
Congres Ede 'Ouders! - wat moet je ermee?
Tekst lezing 31/5/2012 (PDF)

2010 11 mei 2010 Leiden
Masterclass 'Bufferdenken in gesprekken met ouders'
Hogeschool Leiden - Masteropleiding Jeugdzorg
2009 8 oktober 2009 Eindhoven
'Parentificatie' - wat doen we er mee?
Landelijke studiedag 'Omgaan met kinderen in de ouderrol'
Tekst lezing 8/10/2009 (PDF)
2009

6 november 2009
Masterclass 'Bufferdenken in de vrouwenopvang'
Hogeschool Den Bosch

2008 28 oktober 2008 Zwolle
'Billy en de buffermechnismen'
Billy and the Moderator Mechanisms
Studiedag 'Ouderschap & Ouderbegeleiding' - 'Wat leren we van ouders?'
2008 27 oktober 2008 Utrecht
'De meerwaarde van ouders betrekken bij het strafproces van hun kind'
The added value of involving parents in judicial proceedings against their child
Expertmeeting Ministerie van Justitie over het betrekken van ouders in het strafproces van hun kind.
2008 24 september Noordwijkerhout
'Hoe word je een risicokind?'
How does one become an 'at risk' child?
4e Symposium over Het Jonge Risicokind
2007 23 november - Sittard, Hogeschool Zuyd
Het praktisch nut van ouderschapstheorie - en de valkuilen
Studiedag 'Ouderbegeleiding - Hogeschoolwerk!
2007 26 september - Rotterdam / Prins Alexander
Het bondgenootschap van beroepskrachten en ouders
Themaochtend opvoedingsondersteuning voor beroepskrachten wen vrijwilligers die te maken hebben met kinderen, jeugd, ouderts en opvoeding.
2006 1 december 2006 - Brussel
'Beseffen alle ouders wat verantwoordelijk-zijn voor een kind is?'
Academische Zitting Raad van Ouders van de Jeugdhulp vzw
2006 26 oktober 2006 - Utrecht
'De ene risicofactor is de andere niet' Herziene versie
Gastcollege Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werkers
2006 11 oktober 2006 - Nijkerk
'De ene risicofactor is de andere niet'
Bijdrage aan Cursus Ouder-Kind van 's-Heeren Loo Kwadrant
2006 8 juni 2006 - Huis ter Heide
'Ouderparticipatie: wie betrekt wie bij wat?'
Inleiding bij Programma Breed Overleg van de Stichting Abron
2006 21 april 2006 - Utrecht
Ouderschapsplan bij Echtscheiding: 'een ouder is nooit ex'
Commissie Deskundigheidvorming WEP van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen
2005 6 oktober 2005 - Gent (Belgium)
'Kinderen zijn alleen veilig als hun ouders zich veilig weten' - Voordracht tijdens de studiedag 'Alice in Wonderland' van de Federatie Pleegzorg Vlaanderen.
2005 15 juli 2005 - Groningen
'De ene risicofactor is de andere niet' - Voordracht tijdens een symposium over 'Recente ontwikkelingen in het vakgebied' ter gelegenheid van het afscheid van Ritha Klazema van de 'BASEgroep - Zorg voor Jeugd' te Groningen.
2005 6 juli 2005 - Uithoorn
'Meer over meta' - Voordracht t.g.v. het afscheid van Antoinette Veenhuis van 'Orthopedagogisch Zorgcentrum Amstelmonde' te Uithoorn.
2005 18 mei 2005 - Utrecht
'Wordt ouderbegeleiding nu ook al geprotocolliseerd?' - Voordracht t.g.v. de openbare presentatie op de Hogeschool Utrecht  van het 'Werkboek Gezins-Creatieve Therapie' van Frans Beelen en Petra Wernink.
2004 17 december 2004 - Gent (Belgium)
'Een ernstig geval van verwaarlozing: de schoenen van de ouders' - 'A serious case of neglect: the parental shoes.' - Plenary presentation during the installation of the Board members of the Council of Parents/clients of Youth Services, Gouvernementsgebouw, Gent.
2004 18 november 2004 - Leids Universitair Medisch Centrum
'Goede bedoelingen, slecht gedrag.' In het kader van de Boerhaave Studiedag 'Horen, zien en handelen - herkennen van signalen van kindermishandeling en leren omgaan met moedens' voor huisartsen, kinderartsen en jeugdartsen.
'Good intentions - wrong behavior.' Plenary presentation at the Boerhaave Insituut, Leiden University
2004 22 oktober 2004 - Hogeschool Arnhem & Nijmegen
'En nu nog indicaties voor uithuisplaatsing die op ouderschapstheorie zijn gebaseerd!' bij gelegenheid van de presentatie van het boek 'Ouderbegeleiding bij Roldifferentiatie' van Haans, Robbroeckx, Hogeduin & Van Beem-Kloppers
2003 'Ruis in Huis: problematisch of doodgewoon?' Presentation at a seminar of the Committee on Working with Parents of the VKJP 11, 2003.
'Noise,noise,noise: problematic - or an ordinary phenomenon in a family with children?'
2003 11 februari in Amsterdam
'Van je familie moet je het hebben – nieuwe perspectieven in de jeugdzorg en jeugdstrafrecht' Symposium Amsterdams Centrum voor Kinderstudies.
Tekst lezing 11/2/2003 (PDF)
2002 30 september - Interactie-Academie in Antwerp, Belgium about
'Ouderbegeleiding – met of zonder positie van ouderbegeleider?' published in Systeemtheoretisch Bulletin (21,1: 71-92).
Bewerkte tekst lezing 30/9/2002 (PDF)
2000 Amsterdam, Vrije Universiteit
'Formation of Family Policy: National and International Perspectives'
Symposium at the Free University of Amsterdam
2000 at a National Conference on Early Intervention (VTO)
1999 at two conferences of Lawyers and Family Therapists, on Mediation
1998 at the national conference of the Dutch Association of Marital and Family Therapists (NVRG)
1998 opening address at the National Conference on Parent Counseling
of the Netherlands Institute of Psychologists (NIP)
1988 Professional work with parents: 'A serious case of neglect'
 
 

ARTICLES

2014 Oei Ouderschapsgroei! - Kanttekeningen bij een dubieuze vakterm
Ouderschapskennis 17,3: 229-235
2013

'Child effect' - Deel l:
hoe kinderen hun ouders 'aanpakken' en zelf mee bepalen hoe ze worden grootgebracht.
Ouderschapskennis 16,3: 250-262

2011 En soms loopt het dus mis...
over het belang van vooraf denken.
Ouderschapskennis 14,2: 118-129
2010 Kritische blikken vanuit het netwerk omzetten in begrip:
over het organiseren van steun voor ouders.
Ouderschapskennis 13,3: 217-222
2010 Hoeveel vaders en moeders mishandelen
Ouderschapskennis 13,2: 142-152
2010 Beseffen alle ouders wat verantwoordelijk-zijn voor een kind is? - Nee en ja
Tijdschrift voor Orthopedagogiek 49-5: 224-231
2010 Het is oppassen geblazen met woorden. 'Parentificatie' als praktijkvoorbeeld
Ouderschap & Ouderbegeleiding 13,1: 71-76
2009 Is een symmetrische relatie van ouders en ziekenhuis haalbaar?
Ouderschap & Ouderbegeleiding 12,3: 319-322
Tekst van dit artikel (PDF)
2009 Ouderbegeleiding als loden last - recensie
Ouderschap & Ouderbegeleiding 12,2: 175-187
Tekst van dit artikel (PDF)
2009 'Resilience' gaat niet over rozen - recensie
Ouderschap & Ouderbegeleiding 12,2: 123-138
Tekst van dit artikel (PDF)
2008 Het nut van ouderschapstheorie - en de valkuilen
Ouderschap & Ouderbegeleiding 11,1: 49-57
Tekst van dit artikel (PDF)
2008 Naar jeugdzorg zonder angst; gesprekken met een collega die vooraan stond bij een gezinsdrama.
(+crs) Maatwerk (-curs) oktober 2008: 4-8.
2008 Een halve eeuw leren van ouders
Ouderschap & Ouderbegeleiding  11,1
2007 Protocol, programma, draaiboek, vragenlijst, richtlijn, stappenplan of checklijstje - als ze maar streng zijn!
Ouderschap & Ouderbegeleiding 10,3: 201-212
2007 'Spoken' - Hoed u voor namaak
over oneigenlijke verwijzingen naar 'Selma Fraibergs werk
Ouderschap & Ouderbegeleiding 10,2: 164-169
Tekst van dit artikel (PDF)
2006 Het toneelstuk dat 'goede ouder' heet
Ouderschap & Ouderbegeleiding 9,3: 258-265
Tekst van dit artikel (PDF)
2006 Birth parents and adoptive parents: who are the 'real' parents?
In K. Hushion, S.B. Sherman & S. Siskind (eds), Understanding Adoption; clinical work with adults, children and parents.
Lamham etc.: Jason Aronson
Tekst van dit artikel (PDF)
2006 Veilige wiegen en onveilige aannames
Ouderschap & Ouderbegeleiding 9,2: 122-125
Tekst van dit artikel (PDF)
2006 Prudent laveren tussen medische macht en ouderlijk gezag – over het verschil tussen positie kiezen en partij kiezen
Ouderschap & Ouderbegeleiding 9,1: 6-11
2005 Over het belang van plakogen – protocollen in de Gezins-Creatieve Therapie
Tijdschrift voor Vaktherapie 2,1: 21-25
2005 'Opboksen tegen achteloos schoolsysteem en slinkse verleidingen van tv; solidariteit met de inspanning van ouders verplicht.'
'Swinning against the streams of a neglectful school system en the devious temptations of tv; solidarity with the efforts of parents should be compulsory.'
Maatwerk 11.6: 5-9
2005 'Goede bedoelingen - fout gedrag'
'The right intentions and the wrong behavior'
Ouderschap & Ouderbegeleiding 8.1: 76-81
Tekst van dit artikel (PDF)
2005 'De beleidsmaker die iets aan criminaliteit wil doen, moet serieus aan de slag met het promoten van interventies voor ouders' - in gesprek met Thomas G. O'Connor - 'The social-policy person who is interested in reducing criminality should seriously consider promoting parenting interventions'  -a discussion with Thomas G. O'Connor
Ouderschap & Ouderbegeleiding 8.2: (in press)
2003 'Vragenlijsten over gezin of opvoeding kunnen de oudervaardigheid schaden'; argumenten voor een waarschuwingssticker.
'Questionnaires on family funcioning or child rearing can harm the child-rearing capacities of parents'; arguments for a warning sticker.
Ouderschap & Ouderbegeleiding 6,3: 229-240
Tekst van dit artikel: Article O&O 2003 (PDF)
2003 'Hoe verzoeken van ouders om sterilisatie van hun verstandelijk gehandicapte kind werden weggemoffeld in een advies van de Gezondheidsraad.'
Ouderschap & Ouderbegeleiding 7,1: 54-63
2001 'Ouderschap als ze al 21 zijn: een terreinverkenning'
'On parental concerns for adult children'
Ouderschap & Ouderbegeleiding 4,1: 33-43
2000 'Ontwikkeling is verandering'. Interview met Michael Rutter
'On attachment theory and research'
Ouderschap & Ouderbegeleiding 3,1: 75-86.
'De vroege ontwikkeling van een theorie'; over leven en werk van John Bowlby tot 1951
'On the early development of attachment theory'
Ouderschap & Ouderbegeleiding 3,1: 35-42.
'En hoe zit het met de ouders van Anne?'
Ouderschap & Ouderbegeleiding 3,1: 55-67.
'On the lack of concern for parental concerns in child protection'
Publisher: SWP Tel: 020-330.7200 SWP Uitgeverij
1999 'Niet cliënten doorschuiven, maar kennis'
'A plea for -free trade- of knowledge and expertise, via consultation, instead of unnecessary client referrals'
Perspectief november 1999: 16-17.
1999 'Eerst de kinderen - dan de kast.' Over bemiddeling bij ouderschapsreorganisatie na echtscheiding
'On priority for the reorganization of parenting in divorce mediation'
Systeemtherapie 11,3: 155-173.
1988 Professional work with parents: 'A serious case of neglect'
  ""